SGUARDO #4 (WHITE EYES)

Home / Sguardi / SGUARDO #4 (WHITE EYES)

SGUARDO #4 (WHITE EYES)

2004 - Trittico, tecnica mista su tela, 210 x 60 cm